Quảng Bình:

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

Thứ sáu, 17/11/2023 11:04
(ThanhtraVietNam) - 11 thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Bình vừa được UBND tỉnh Quảng Bình công bố.
leftcenterrightdel
 Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Bình diễn ra tháng 9/2023. (Ảnh: Mai Trang)

Trong 11 TTHC nêu trên, có 7 thủ tục thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và 4 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, danh mục TTHC thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, gồm: Thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm; tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác; đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn; hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; xử lý quà tặng; xử lý thông tin, báo cáo xung đột lợi ích.

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng, do Thanh tra tỉnh thực hiện các thủ tục gồm: Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”; thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể; thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

Cùng với việc phê duyệt, công bố công khai danh mục TTHC, Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình còn quy định nội dung cụ thể của từng TTHC, gồm: Trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan giải quyết TTHC; kết quả thực hiện TTHC; tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý của TTHC.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra