Hải Phòng:

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế, quyết liệt thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế

Thứ tư, 22/06/2022 13:11
(ThanhtraVietNam) - Quyết liệt thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế, tập trung cao cho việc triển khai hóa đơn điện tử tới tất cả các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế trên địa bàn, kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế để hưởng ưu đãi thuế…

Đó là các giải pháp mà Cục Thuế TP Hải Phòng nêu ra để hoàn thành dự toán thu ngân sánh nhà nước HĐND thành phố giao năm 2022. Theo Cục Thuế TP Hải Phòng, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, ước nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 là 3.383,5 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước thu nộp vào ngân sách nhà nước tổng số 19.464,6 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán Trung ương giao, 47,5% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Có 8/17 khoản thu đạt từ 50% dự toán Trung ương giao, gồm: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế bảo vệ môi trường… Có 9/17 khoản thu có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ, gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền thuê đất…

Trong 6  tháng cuối năm 2022, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Thuế Thành phố sẽ tập trung một số nhiệm vụ giải pháp như tham mưu với UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố và các Tổ chống thất thu ngân sách đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 25/5/2022 về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; các chính sách giảm thuế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế, quyết liệt thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/Internet

Một mặt tập trung cao cho việc triển khai hóa đơn điện tử tới tất cả các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế trên địa bàn, kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế để hưởng ưu đãi thuế.

Mặt khác, ngành Thuế Hải Phòng sẽ tích cực, chủ động tham mưu với Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất…

Cũng theo Cục Thuế TP Hải Phòng, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp này trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Thuế sẽ phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND Thành phố giao năm 2022; tập trung thu các sắc thuế khu vực ngoài quốc doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu.

Đồng thời, Cục Thuế Thành phố cũng xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, luôn được lãnh đạo thành phố Hải Phòng quan tâm chỉ đạo để phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Thời gian tới, Cục Thuế Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, và có nhiều giải pháp tăng nguồn thu ngân sách Thành phố.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra