Thực hiện đường lối đổi mới, phường đã từng bước đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ, sản xuất hàng hóa với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các chính sách xã hội được phường tập trung lãnh đạo giải quyết, bằng các chủ trương và giải pháp hữu hiệu đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

leftcenterrightdel
Quảng trường Hùng Vương trên địa bàn phường Gia Cẩm 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của thành phố, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của phường Gia Cẩm từng bước được tăng cường, tạo sự chuyển biến quan trọng về bộ mặt đô thị. Hệ thống giao thông được xây dựng, cải tạo mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Mỗi thành tích đạt được trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội trên địa bàn phường đều gắn liền với sự lãnh đạo và trưởng thành của Đảng bộ và chính quyền phường Gia Cẩm. Năm 2017, phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45% với 22 hộ (54 nhân khẩu), hộ cận nghèo còn 0,14% với 7 hộ (15 nhân khẩu), số lao động giải quyết việc làm là 389 người. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96,7%, 22/22 khu đạt khu dân cư văn hóa; đặc biệt, Gia Cẩm được công nhận là phường văn minh đô thị năm 2017. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên địa bàn phường không có đơn khiếu nại, tố cáo, không có khiếu kiện đông người.

Năm 2017, kinh tế Gia Cẩm tiếp tục đà tăng trưởng, lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển và mở rộng mạnh mẽ, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi tích cực. Trên địa bàn phường hiện có 293 doanh nghiệp, trong đó 83 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động, 634 hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động có hiệu quả của các đơn vị sản xuất, kinh doanh góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn (ước thu nhập bình quân 3.000.000đ/người/tháng).

Trong năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 27 tỉ đồng, bằng 115,9% kế hoạch thành phố giao và bằng 133,9% so với cùng ký 2016. Phường đã tiến hành khởi công xây dựng nhà điều hành kiêm nhà lớp học 2 tầng trường mầm non Gia Cẩm với mức đầu tư gần 8 tỉ đồng; sửa chữa nhà văn hóa cho 5 khu dân cư; tiếp tục thực hiện các dự án trên địa bàn do phường, thành phố và các đơn vị làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
 Gia Cẩm ra mắt “tuyến phố tự quản trật tự - văn minh đô thị”

Thực hiện “năm văn minh đô thị 2017”, phường đã tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên 780 lượt, thu giữ trên 200 đồ vật vi phạm, tháo dỡ gần 500 mái le, mái vảy, biển quảng cáo không đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với đội thanh tra đô thị thành phố trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT, vi phạm xây dựng cơ bản. Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường, kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Về công tác y tế, phường tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giám sát phòng chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Đạt được những kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường luôn kịp thời, đúng đắn, đúng pháp luật, có sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Tin tưởng rằng, phường Gia Cẩm luôn luôn giữ vững được lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, danh hiệu “phường văn minh đô thị” để tạo niềm tin hơn nữa của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ./.

Duy Phường