Nhiều quy định mới về dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 20/09/2023 12:26
(ThanhtraVietNam) - Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (Viện CLKHTT) vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Góp ý vào Dự thảo Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ”.

Quy định gồm 3 chương và 23 điều

Theo Dự thảo, Quy định gồm 3 chương: Chương 1: Quy định chung gồm 5 điều đề cập về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài; chức danh thực hiện đề tài.

Chương 2: Quy định về định mức lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài và dự toán kinh phí quản lý đề tài bao gồm 16 điều được chia làm 3 mục.

Mục 1: Quy định về định mức lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài; dự toán chi thù lao tham gia thực hiện đề tài; dự toán chi thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu; dự toán chi hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, công tác phí phục vụ nghiên cứu đề tài; dự toán chi điều tra, khảo sát và các dự toán chi phí khác phục vụ thực hiện đề tài.

Mục 2: Quy định về định mức lập dự toán kinh phí quản lý đề tài nêu các nội dung chi cho công tác quản lý đề tài khoa học; chi hoạt động của các hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; chi hoạt động của tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện đề tài; dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập; chi công tác kiểm tra, đánh giá; chi khắc phục công tác quản lý đề tài khoa học.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi toạ đàm khoa học. Ảnh: L.A

Mục 3: Lập, thẩm tra, phê duyệt và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học quy định lập dự toán kinh phí quản lý đề tài khoa học; lập dự toán kinh phí của đề tài khoa học; thẩm định, phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học; quyết toán kinh phí đề tài khoa học.

Chương 3: Điều khoản thi hành gồm 2 điều về tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành.

Về những điểm mới, đại diện Viện CLKHTT cho biết, so với trước đây việc chi thù lao tham gia thực hiện đề tài được tính theo ngày công thì tại điều 7 Dự thảo Quy định tính định mức chi thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện đề tài chính được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện đề tài. Trong đó, định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài cấp bộ là 25 triệu/người/tháng; đề tài cấp cơ sở là 10 triệu/người/tháng.

Trong trường hợp thời gian tham gia thực hiện đề tài không đủ một tháng, dự toán chi thù lao được tính theo mức thù lao của số ngày tham gia thực hiện đề tài của chức doanh hoặc nhóm chức danh tương ứng. Mức thù lao ngày được tính trên cơ sở mức thù lao của 1 tháng chia cho 22 ngày.

Về hệ số lao động khoa học của các chức danh, Dự thảo đưa ra chủ nhiệm đề tài có hệ số lao động khoa học là 1.0; thư ký khoa học đề tài là 0,3; thành viên chính là 0,8; thành viên 0,4; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 0,2.

Sử dụng mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày tính tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu

Một cá nhân có thể tham gia nhiều nội dung công việc nghiên cứu với các chức danh khác nhau. Thù lao của cá nhân trong nội dung, công việc nghiên cứu được tính theo hệ số lao động khoa học của chức danh tương ứng và thời gian cá nhân thực hiện nội dung, công việc nghiên cứu.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán thực hiện đề tài

Đối với dự toán chi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài phối hợp nghiên cứu, Dự thảo Quy định trong trường hợp đề tài có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, chủ nhiệm đề tài căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia để thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền nội dung công việc và dự toán thuê chuyên gia. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí cho tiền thù lao thực hiện đề tài.

leftcenterrightdel
TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phát biểu tại buổi Toạ đàm. Ảnh: L.A 

Về việc tổng dự toán thuê chuyên gia nước ngoài không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, việc chi cho các hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cũng được Dự thảo quy định khung mức chi tối đa cho Chủ tịch hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các thành viên, Chủ tịch hội đồng tư vấn, chuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì thực hiện đề tài và thành viên hội đồng.

Một điểm mới được các đại biểu thảo luận vào Dự thảo đó là dự toán chi họp tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài (nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia đánh giá với mức chi không quá 50% mức chi cho Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ đề tài được đảm bảo triển khai đề tài tại tổ chức chủ trì. Dự toán kinh phí quản lý đề tài bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện đề tài.

Góp ý cho dự thảo, các đại biểu đồng tình với việc Viện CLKHTT đã tham mưu cho Tổng Thanh tra ban hành “Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ”.

Các đại biểu cho rằng, Dự thảo Quy định cần bám sát và tuân thủ các quy định tại Thông tư 55/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện Quy định về định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo cân đối nguồn kinh phí, không chênh lệch giữa chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu, đảm bảo khuyến khích cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra