Hòa Bình Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Hòa Bình: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 864-QĐ/TU về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Bình Định Còn sai sót trong kê khai tài sản
Bình Định: Còn sai sót trong kê khai tài sản
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nội dung cần khắc phục trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số đảng viên là đối tượng trong Chương...
Thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng tài sản tham nhũng
Thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng tài sản tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng...
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(ThanhtraVietNam) - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam...