Ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022

Ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022

(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ký ban hành Quyết định số 472-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
7 nội dung chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Nội
7 nội dung chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Nội
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội (TP) đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo...
Bắc Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Bắc Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 432/QĐ-TU, ngày 24/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu...