Khắc phục tồn tại, hạn chế qua giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Thứ ba, 02/04/2024 13:32
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với việc triển khai Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3

Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, đầu tư công

Nhận hối lộ, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc bị kết án tù chung thân

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND kèm theo Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, yêu cầu bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

Đặc biệt, THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP với các chỉ tiêu cụ thể; chú trọng vào một số nhóm giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp được chú trọng, tăng cường.

Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Qua đó, đề xuất tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai.

Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, đảm bảo năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước.

leftcenterrightdel

Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. (Ảnh minh họa – quochoi.vn) 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, trong triển khai thực hiện THTK, CLP phải đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, tài nguyên, khoáng sản.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc.

Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Quyết liệt trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra để thu hồi tối đa cho Nhà nước số tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện. Thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí. Nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chương trình THTK, CLP của tỉnh và kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra