Cao Bằng:

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng là một tiêu chí để đánh giá

Thứ ba, 19/03/2024 14:12
(ThanhtraVietNam) - Trong Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp là một tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ thời gian thực hiện hoàn thành; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều công khai, minh bạch theo quy định; xác định việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC là một tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

leftcenterrightdel

Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng. Ảnh: noichinh.vn 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, TC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm hoặc cơ quan, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị; chú trọng làm tốt công tác kiểm tra nội bộ để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh  mục đích nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC); phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, TC. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định. Bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra