Thanh tra Chính phủ triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thứ năm, 28/07/2022 21:55
(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 28/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức buổi họp sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải CCHC 6 tháng cuối năm 2022. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, công tác CCHC của TTCP được triển khai đồng bộ trên 07 lĩnh vực trọng tâm gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Lãnh đạo TTCP thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

TTCP đã ban hành các chương trình hành động để triển khai các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách TTHC. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, đẩy lùi tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC chủ trì cuộc họp. (Ảnh: QA)

Đặc biệt, nhằm nâng cao vai trò và vị trí trong công tác chỉ đạo CCHC, Tổng TTCP đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP do một Phó Tổng TTCP làm Trưởng ban, cũng như ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC được TTCP thực hiện thường xuyên, đa dạng về phương pháp, trong đó có lồng ghép CCHC vào công tác chuyên môn, tuyên truyền tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các nội dung cơ bản về CCHC. Bên cạnh đó, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử của TTCP, Trang Thông tin điện tử của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra duy trì đăng tải đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ... về công tác CCHC; cập nhật các quy trình nội bộ, đăng tải tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

Công tác CCHC luôn được lãnh đạo TTCP quan tâm, chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ. Ngay từ cuối năm 2021, TTCP đã ban hành và triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện của các vụ, cục, đơn vị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số đơn vị của TTCP chưa đi vào chiều sâu, chưa bám sát đặc điểm tình hình của đơn vị. Việc phối hợp trong công tác triển khai các hoạt động CCHC tại cơ quan còn chưa đạt hiệu quả cao dẫn đến một số lĩnh vực không ghi được điểm hoặc bị trừ điểm CCHC; Chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá trong công tác CCHC để mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo điều hành; Việc ứng dụng, triển khai chữ ký số, số hóa hồ sơ, tài liệu còn hạn chế và còn gặp nhiều vướng mắc cả về thực tế và pháp lý; Một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bị chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra…

Về phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm, công tác CCHC cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành từ lãnh đạo TTCP và Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, quan tâm đến chất lượng, hiệu quả, khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra, nhất là các lĩnh vực bị trừ điểm CCHC. Tiếp tục hoàn thiện thể chế ngành Thanh tra, trình Quốc hội thông qua Luật Thanh tra sửa đổi; thực hiện chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC đối với các thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP và công bố các TTHC trong nội bộ; tiếp tục thực hiện việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng công nghệ thông tin, đấu thầu mua sắm và kiểm tra nội bộ tại TTCP theo quy định; xây dựng báo cáo Tổng TTCP về kết quả chấm điểm CCHC năm 2022 của các cục, vụ, đơn vị làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: QA) 

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TTCP. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện cũng như nâng cao vai trò và vị trí trong công tác chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là tích cực sử dụng phần mềm Voffice trong xử lý công việc và thực hiện chữ ký số.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng TTCP, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Lê Sỹ Bảy đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp, từ đó tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo, nhằm cụ thể hóa thành chương trình hành động cho công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022. Phó Tổng TTCP cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị của TTCP nghiêm túc nghiên cứu các tiêu chí đánh giá để hạn chế thấp nhất bị trừ điểm trong việc thực hiện CCHC./.

 

 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra