Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCS Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Báo cáo kết quả công tác dân vận trong tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 (ảnh: Thụy Khanh)

Công tác dân vận – chìa khóa thành công trong giải quyết KN, TC

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: “Nhà nước của chúng ta là Nhà nước của nhân dân, chính quyền của chúng ta là chính quyền của nhân dân, từ nhân dân mà ra, do dân, vì dân. Vì vậy, chúng ta phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Thực tế, nhiều cấp ủy chính quyền địa phương, hệ thống chính trị các cấp gắn với dân, gần dân, hiểu dân, học dân rất tốt nhưng có nơi, có lúc, có bộ phận còn xa rời nhân dân, có việc làm vi phạm đến quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, đặt ra vấn đề là chúng ta phải làm thế nào làm tốt công tác dân vận”.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Thụy Khanh)

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, năm 2019 chúng ta tiếp tục thực hiện năm dân vận chính quyền, trong đó trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Việc tiếp công dân là việc mà Nhà nước của nhân dân phải làm, người đứng đầu các cơ quan Nhà nước phải làm cho tốt. Qua đây, chúng ta gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, những kiến nghị đề xuất của nhân dân. Đồng thời, cũng qua đây, nhân dân phản ánh về thực trạng trong bộ máy chính quyền của Nhà nước đang vận hành ở cơ sở có thực sự phục vụ cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân hay không, cán bộ nào tốt, cán bộ nào có vấn đề.

Pháp luật hiện hành quy định KN, TC là một trong những quyền cơ bản của người dân, là phương tiện để người dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình; cũng là một trong những phương thức để công dân giám sát bộ máy hoạt động của Nhà nước. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu chúng ta làm tốt được công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, giải quyết tốt ngay từ cơ sở, không để các vụ việc bức xúc kéo dài, là góp phần rất lớn cho việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở cơ sở.

“Dân gian có câu “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, do đó sức mạnh của nhân dân là vô cùng to lớn. Ta có đường lối, chính sách đúng đắn, huy động được sức dân, nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước thì không bao giờ chúng ta phải lo sợ đất nước bị mất ổn định, không bao giờ lo sợ chính quyền của chúng ta bị đe dọa, mất ổn định. Nếu đường lối, chủ trương không đúng, cán bộ xa dân, không được nhân dân đồng tình ủng hộ, người dân bức xúc, khiếu kiện, TC bức xúc kéo dài, lây lan thì làm cho mối đe dọa mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nghiêm trọng. Chính vì vậy, phải nhận thức đúng sức mạnh của người dân như thế nào, chính quyền của nhân dân là như thế nào, trách nhiệm công tác dân vận là như thế nào”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến cũng đồng tình, dân vận là chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải gắn với dân, phải học dân và phải làm tốt việc tiếp xúc, đối thoại với người dân để giải quyết ngay những việc từ cơ sở. Từ đó, biết người dân KN, TC đúng hay sai? Nếu đúng thì chúng ta phải kiên quyết sửa sai. Nếu người dân KN chưa đúng, đúng một phần hoặc chưa đúng một phần thì cái phần đúng ta phải sửa, còn phần chưa đúng ta giải thích lại cho người dân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chủ trì Hội nghị giao ban (ảnh: Thụy Khanh)

Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết căn bản nguyên nhân phát sinh KN, TC 

Thực hiện Luật Tố cáo năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt các nội dung mới của luật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật cho người dân; ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành; giao Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng các Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, vị trí, việc làm của người TC theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị.

Về công tác tiếp công dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND các cấp. Đặc biệt, tăng cường đối thoại, tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Thực tế, trước tình hình KN, TC còn diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Trong đó, chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm hạn chế phát sinh KN, TC, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đánh giá đầy đủ, sát thực tế việc thi hành Luật Đất đai, nhất là các bất cập là nguyên nhân phát sinh KN, TC. Qua đó, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… giải quyết căn bản các vấn đề là nguyên nhân phát sinh KN, TC.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải nắm chắc tình hình KN, TC xảy ra trên địa bàn; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền. Khi xảy ra các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, phải sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Nếu giải quyết sai phải kiên quyết sửa chữa, tìm biện pháp để giải quyết dứt điểm

Đối với công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, Chính phủ đặt mục tiêu tiến hành rà soát, giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc này góp phần bảo đảm ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, giải quyết các vụ việc phải trên cơ sở chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và dứt điểm được vụ việc. Trong quá trình giải quyết phải xem xét đầy đủ, thấu đáo các nội dung, nguyên nhân phát sinh KN, TC; tổ chức đối thoại công khai, làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau.

“Nếu giải quyết sai phải kiên quyết sửa chữa, tìm biện pháp để giải quyết dứt điểm. Nếu giải quyết đúng, có lý, có tình thì cần có các biện pháp giải thích, thuyết phục để người dân hiểu, chấp hành, công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi người KN cư trú và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. Nếu người KN có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống, chấm dứt KN”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu.

Có thể khẳng định, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tập trung của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình KN, TC và công tác giải quyết KN,TC đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, nhất là còn tồn đọng nhiều vụ việc khiếu tố đông người, kéo dài. Do đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC./. 

Minh Nguyệt