Tiền Giang:

Kịp thời chấn chỉnh vi phạm ngay từ khi mới phát sinh

Thứ ba, 14/05/2024 12:21
(ThanhtraVietNam) – Đó là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong năm 2024.

Nhiều sai sót qua thanh tra tại Sở Xây dựng Tiền Giang

Tiền Giang: Phát hiện số tiền vi phạm hơn 11 tỷ đồng

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo tỉnh) luôn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên công tác PCTNTC, tập trung giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực bảo đảm được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, đề ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các phiên họp, cuộc họp; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác PCTNTC. Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 39-CTr/BCĐ, ngày 24/3/2023 và chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan chức năng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng; theo dõi, đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác PCTNTC, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, để kịp thời phát hiện, đề ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang  (Ảnh: CTTĐT.TG) 

Trong năm vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 3 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Tham gia 1 đoàn xác minh, 1 đoàn giám sát, 3 đoàn kiểm tra của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tham gia Tổ đánh giá công tác PCTN năm 2022; theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hồi 11 căn nhà công vụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTNTC nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng vẫn còn một số hạn chế: Vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện thông qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ còn ít; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tổ chức, cơ quan, đơn vị nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng trực thuộc. Xây dựng Kế hoạch làm việc với 11 bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện, thành, thị về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp đối với 2 cấp ủy huyện trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về PCTNTC; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đấu thầu, đấu giá; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu kiện hoặc khiếu kiện kéo dài.

Song song với đó, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời chấn chỉnh vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, đề án của Trung ương, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC thành các văn bản chỉ đạo thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm "đúng trọng tâm, kịp thời, chính xác, hiệu quả cao". Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025"./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra