Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra

Thứ ba, 28/02/2023 19:50
(ThanhtraVietNam) - Trường Cán bộ Thanh tra, đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học do ThS. Lê Ngọc Thiều, Trưởng Khoa Nghiệp vụ Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2023: "Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra”.
leftcenterrightdel
 Ths. Nguyễn Thị Thuỳ Trang công bố Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học cấp Trường năm 2023 do Ths. Lê Ngọc Thiều làm chủ nhiệm.

Hội đồng Thẩm định Thuyết minh gồm 05 thành viên: TS. Nguyễn Huy Hoàng, GVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên là lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm đề tài Ths. Lê Ngọc Thiều đã trình bày thuyết minh, tính cấp thiết, tổng quan tình hình nghiên cứu và dự kiến các nội dung chính của đề tài.

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Chủ nhiệm đề tài Ths. Lê Ngọc Thiều đã trình bày thuyết minh, tính cấp thiết, tổng quan tình hình nghiên cứu và dự kiến các nội dung chính của đề tài. Sau khi nghe phần thuyết minh đề tài, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhận xét, đánh giá thuyết minh đề tài cơ bản đảm bảo yêu cầu về hình thức và các nội dung thể hiện tính cấp thiết trong việc xây dựng khung chương trình và đề cương chi tiết các chuyên đề của bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. 

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Huy Hoàng, GVCC, Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội tịch Hội đồng Thẩm định phát biểu tại Hội đồng.

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng tham dự và Uỷ viên phản biện, TS. Nguyễn Huy Hoàng, GVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra– Chủ tịch Hội đồng Thẩm định phát biểu tại Hội đồng, hiện nay Trường Cán bộ Thanh tra ngoài nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch TTV, TTVC, TTVCC còn bồi dưỡng theo vị trí công việc để cập nhật kiến thức phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ thanh tra nói chung và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra nói riêng có đủ bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, xử lý tốt các tình huống trong hoạt động thanh tra. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học cấp Trường năm 2023:”Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra”

Trong thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra đã định hướng đưa chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Chính vì vậy đề tài nghiên cứu: “Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra” là rất cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay. 

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Uỷ viên phản biện 1 tham gia đóng góp ý kiến tại Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học.
leftcenterrightdel
 Ths. Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ II, Thanh tra Chính phủ, Uỷ viên phản biện 2 tham gia đóng góp ý kiến  tại Hội đồng Thẩm định Thuyết minh đề tài khoa học.

Tại Hội đồng, sau khi xem xét, thảo luận, 05/05 thành viên Hội đồng đã nhất trí bỏ phiếu thông qua, cho thực hiện triển khai đề tài. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đóng góp của thành viên Hội đồng, kết luận của Chủ tịch Hội đồng để hoàn thiện bản thuyết minh, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt./. 

 

 

 

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra