leftcenterrightdel
 Nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực đất đai (ảnh mang tính chất minh họa)

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/2/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ.

Tham dự tiếp công dân còn có ông Dương Xuân Hòa, Đại biểu Quốc hội tỉnh; và đại diện các cơ quan, ban, ngành: Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Lạng sơn, Thanh tra thành phố Lạng Sơn, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ tiếp 12 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng. Trong đó, công dân và vụ việc thuộc địa bàn các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn.

Điều đáng chú ý, tất cả 12 nội dung công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đều thuộc lĩnh vực đất đai, gồm: Tranh chấp, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, đất tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND tỉnh giao các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND./.

Minh Nguyệt