Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường để ngăn chặn lây lan bệnh dịch trong các hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn, thực hiện nghiêm “5 không” (không giấu dịch; không mua bán lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý).

Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn và sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn ốm, lợn chết ra sông, ngòi, kênh mương, đường giao thông ... gây ô nhiễm môi trường làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh trên diện rộng.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thu gom chất thải chăn nuôi, chất thải giết mổ gia súc, gia cầm, chất thải sinh hoạt; khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, kênh mương thủy lợi; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng băng các loại chât sát trùng, vôi bột, nước vôi, chất tẩy rửa. Bố trí các địa điềm tiêu hủy tại chỗ và quỵ hoạch điếm tiêu hủy tập trung (trong trường hợp xảy ra đại dịch) theo đúng yêu câu kỹ thuật, vận chuyển lợn chết đến nơi tiêu hủy, thực hiện tiêu hủy và tổ chức kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường, xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn, đối với các hố đã chôn lấp lợn bị bệnh không đúng quy cách gây ô nhiễm môi trường cần thực hiện ngay các biện pháp khử trùng môi trường xung quanh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã lập, quản lý hồ sơ và lưu giữ thông tin các địa điểm tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh tại UBND cấp xã, gồm: Quyết định tiêu hủy đàn lợn bị bệnh Dịch tả Châu Phi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Biên bản tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Lắp biển cảnh báo người ra vào khu vực. Đánh số thứ tự vị trí các hố chôn trên bản đồ hành chính của cấp xã. Lập nhật ký theo dõi hố chôn với các thông tin cụ như địa điểm hố chôn, mô tả cụ thể vị trí, khoảng cách tối thiểu đến nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi, kích thước hố chôn: sâu, rộng, dài, quy trình đã chôn lấp: chiều dày lớp đất phủ, lượng hóa chất sát trùng, vôi bột sử dụng, khối lượng lợn tiêu hủy, kết quả theo dõi, kiểm tra khu vực hố chôn bàng cảm quan như sụt lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn và kết quả phân tích môi trường đất, nước, không khí.

Hàng tuần, UBND cấp xã tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi các hố chôn lấp, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh gửi UBND cấp huyện vào ngày thứ hai. UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi các hố chôn lấp, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo mẫu đính kèm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày thứ hai hàng tuần để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có diễn biến phức tạp, ngày 19/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Hà Nội. Ngày 20/5/2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Việc Ninh Bình cũng như một số địa phương có các giải pháp tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và khống chế, phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết.

                                                                                                                                                                                                                                                               Dương Thái