Bám sát phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Khối thi đua số I gồm các đơn vị: Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý đầu tư Quỹ; Vụ Pháp chế; Văn phòng BHXH Việt Nam; Ban Thu; Ban Sổ - Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Dược và Vật tư y tế; Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Văn phòng Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam.

Bám sát phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2019, gắn với phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã hưởng ứng các phong trào thi đua; đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng luôn được các đơn vị trong Khối quan tâm, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Trong đó, chú trọng khen thưởng những công chức, viên chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề đối với những tập thể, cá nhân trong toàn ngành có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Khối phát động. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã giới thiệu, suy tôn, biểu dương và động viên khích lệ kịp thời 10 tập thể và 10 cá nhân là gương điển hình tiên tiến.

Về công tác chuyên môn, các đơn vị trong Khối đã có đóng góp tích cực trên các mặt công tác, lĩnh vực được giao, giúp ngành BHXH hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tính đến hết 30/6/2019, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp là 84,975 triệu người, đạt 99,2% so với kế hoạch giao; tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 170.945 tỷ đồng, đạt 47,5% so với kế hoạch giao. Thực hiện cấp 15,03 triệu sổ BHXH, đạt 99,4% tổng số người tham gia BHXH; đã cấp 84,6 triệu thẻ BHYT. Số sổ BHXH đã được rà soát là 13,3 triệu sổ BHXH, đạt 99,11% tổng số sổ của lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, số sổ BHXH chưa rà soát chủ yếu là sổ mới phát sinh đến thời điểm 30/6/2019. Ước 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 57.939 người; giải quyết cho 434.378 người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018 và giải quyết cho 5.182.231 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018…

leftcenterrightdel
 Vụ Thanh tra - Kiểm tra (thứ hai từ phải sang) được Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan BHXH trao Cờ Thi đua vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018 (ảnh: BHXH Việt Nam)

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được đẩy mạnh. Qua đó, phát hiện 489 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 1.104 triệu đồng; 1.642 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 2.635 triệu đồng; 1.554 lao động có trên 01 sổ BHXH; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 35 trường hợp trùng thẻ BHYT; yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 307 triệu đồng hưởng chế độ BHXH; 1.118 triệu đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định; yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 11.486 triệu đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự.

Phối hợp, tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

6 tháng cuối năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng hiệu quả vào các công việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mục tiêu thi đua mà ngành BHXH đã đề ra.

Mặt khác, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong Khối Thi đua số I cũng như trong ngành không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào thi đua, rút kinh nghiệm và tiến hành đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng là đẩy mạnh phối hợp, tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, giới thiệu điển hình tiên tiến chéo giữa các đơn vị trong Khối; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, phát huy được tinh thần đoàn kết tập thể cũng như tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân, tạo động lực để phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu chính trị đã đề ra.

Đặc biệt, Khối Thi đua số I sẽ phát động các phong trào thi đua rộng khắp theo chuyên đề, từng nhiệm vụ trọng tâm. Hơn nữa, là Khối gồm các đơn vị chủ lực triển khai nhiệm vụ đến tận địa phương. Chính vì vậy, trong những tháng cuối năm, Khối sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đề xuất khen thưởng các cá nhân, địa phương làm tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực theo dõi, cũng như các nhân tố, đơn vị ngoài ngành đã đóng góp công sức trong thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH./.

Minh Nguyệt