Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổ chức APhO 2018. Tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

Ban Chỉ đạo quốc gia APhO 2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Phó trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm ủy viên thường trực.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017 

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Vật lý Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chưc APhO 2018; Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí tổ chức APhO 2018, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật; Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu, chi và quyết toán kinh phí theo quy chế quản lý kinh, phí tổ chức APhO 2018 tại Việt Nam; Phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức APhO 2018.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức APhO 2018 xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh và thành viên các đoàn tham dự APhO 2018; thực hiện tốt công tác quảng bả hĩnh ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và uỷ ban nhân nhân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương liên quan có trách nhiệm phôi họp vói các bộ, ngành và Ban Tô chức APhO 2018 thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức APhO 2018 trong phạm vi địa bàn quản lý…/.

Lan Anh