Yêu cầu chấp hành nghiêm các quyết định về đất đai

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Thông báo số 354/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường ngày 04/12/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường đôn đốc Công ty TNHH giấy Bình Dương chấp hành Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC ngày 04/4/2014 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh với số tiến 300.000.000 đồng. Nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế.

Sở Tài Nguyên và Môi trường Bắc Giang phải có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH giấy Bình Dương hoàn thiện các thủ tục về đất đai để được phép đưa đất vào quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu của dự án. Quá thời hạn trên, Công ty không thực hiện hoàn thiện thủ tục, Sở sẽ chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai lập thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai lập thủ tục thu hồi diện tích đất Công ty Cổ phần thực phẩm xanh Bắc Giang đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/10/2011, giao cho Công ty cổ phần Thép Việt Úc quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nội Hoàng theo quy định.

Mặt khác, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thu hồi diện tích 3.788,2 m2 đất tạm giao cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang để bàn giao cho Công ty Cổ phần Thép Việt Úc đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Nội Hoàng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Tất cả các nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

 

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu iểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc không xử lý dứt điểm, để tình trạng kinh doanh và xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng (ảnh internet)

 

Nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt của Thanh tra

Đối với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Dương Văn Thái yêu cầu đôn đốc Công ty TNHH giấy Bình Dương và Công ty cổ phần Sơn Thạch chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC ngày 20/4/2015; Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2016). Nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành phải ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có trách nhiệm đôn đốc Công ty TNHH giấy Bình Dương chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng (Quyết định số 959/QĐ-XPVPHC ngày 24/6/2016) với số tiền là 95.000.000 đồng.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái giao UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo UBND xã Nội Hoàng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thỏa thuận cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang sử dụng 8.099 m2 đất giao thông thủy lợi và 300 m2 làm nhà tạm khu đầu mương trên cống giáp QL17; chỉ đạo UBND xã Nội Hoàng chấm dứt thỏa thuận đối với Công ty Cô phần Xuất nhập khấu Bắc Giang.

Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sơn Thạch, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đỗ Kha; yêu cầu các doanh nghiệp thanh lý các hợp đồng thuê ki-ot và sử dụng đất đúng mục đích; lập hồ sơ xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với 04 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Sơn Thạch, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đỗ Kha, Công ty TNHH giấy Bình Dương); tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với các công trình vi phạm và bàn giao diện tích đất thuộc quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nội Hoàng cho Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Thép Việt Úc) quản lý, xây tường rào theo quy hoạch được duyệt, xong trước ngày 30/4/2019.

UBND huyện Yên Dũng tập trung chỉ đạo thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất thuộc Lô 25 (khu phía Nam KCN Song Khê - Nội Hoàng) xong trước ngày 31/12/2018. Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế, thực hiện rà soát lại toàn bộ diện tích Lô 25 phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 15/01/2019.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo tiến độ đã phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triến khai thực hiện của Chủ đầu tư.

Đặc biệt, tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; chủ động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại kêt luận./.

Minh Nguyệt