Tuyên truyền, đấu tranh, phê phán các hành vi tiêu cực

Thứ hai, 11/03/2024 14:29
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nội dung đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Thanh tra tỉnh Nam Định thống nhất bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thanh tra tỉnh Nam Định tăng cường công tác truyền thông chính sách

Chặng đường 94 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh tra Nam Định: Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước

Nam Định: Đẩy mạnh phát triển và hợp tác với cơ quan báo chí

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Thanh tra tỉnh yêu cầu các chi bộ tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel
  Trụ sở Thanh tra tỉnh Nam Định. Ảnh: Trung Hà

Hai là, tuyên truyền các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; công tác điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nổi cộm được Nhân dân quan tâm.

Ba là, tuyên truyền các nội dung về xây dựng văn hóa, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, tuyên truyền việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, công chức, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống.

Năm là, tuyên truyền công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong công tác PCTN, TC.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chương trình phối hợp số 05-CTr/BTGTU-TAND, số 06-CTr/BTGTU-VKSND, số 07-CTr/BTGTU-HĐND, số 08-CTr/BTGTU-UBND về việc “Phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phê phán các hành vi tiêu cực./.

CTV TT tỉnh Nam Định

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra