Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V diễn ra trong không khí cán bộ, đoàn viên, người lao động đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra; công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng; việc triển khai những chủ trương trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp công đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công đoàn viên chức các cấp đã quyên góp, ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội tình nghĩa, nổi bật là các hoạt động ủng hộ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu, Tấm lưới nghĩa tình; ủng hộ xây Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma và Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa. Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” tiếp tục được đẩy mạnh trong các cấp công đoàn viên chức. Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương mới, hướng về cơ sở, tập trung chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; ký kết và triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; yêu cầu nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra công đoàn; những chỉ đạo mới trong phân cấp tài chính, quản lý nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu góp phần xây dựng thiết chế công đoàn, thực hiện quản lý đoàn viên qua hệ thống thẻ... đã tác động tích cực cho quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Bên cạnh những thuận lợi, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhiệm kỳ qua cũng phải đối mặt với không ít khó khăn: tình trạng bất ổn kinh tế, chính trị ở khu vực và thế giới, cùng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động bất lợi đến kinh tế trong nước. Tình hình an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức…đã tác động đến đời sống nhân dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, lao động nói riêng.

leftcenterrightdel
 Ca múa nhạc tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: 5 năm qua tình hình chính trị, kinh tế của nước ta tương đối ổn định và trên đà tăng trưởng tuy nhiên trong điều kiện đồng lương của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, còn nhiều khó khăn, song với ý chí và quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng nỗ lực đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả Công đoàn Viên chức các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nêu cao sức mạnh đoàn kết, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Cũng trong ngày 3/4 , Đại hội thông qua Chương trình và quy chế của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đặc biệt, Đại hội cũng tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành công đoàn viên chức khóa V, thống nhất danh sách bầu cử và danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Đại diện cho Thanh tra Chính phủ, đồng chí Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 4/4.

Dương Thái