Chiều 31.10, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ. Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái về hiện tượng trùng lắp trong hoạt động thanh tra thời gian qua.

Trả lời câu hỏi này, Tổng TTCP Lê Minh khái cho biết, thanh tra nhà nước hoạt động theo Luật Thanh tra, trong hệ thống có Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, huyện, thanh tra các bộ ngành và thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

Hoạt động kiểm toán được điều chỉnh bởi Luật Kiểm toán Nhà nước.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 31.10. Ảnh: Quochoi.vn 

Theo Tổng TTCP Lê Minh Khái, việc chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán có thể xảy ra ở cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Để khắc phục tình trạng này, Tổng TTCP cho biết, trong Điều 16 luật Thanh tra quy định Tổng TTCP có nhiệm vụ chủ trì xử lý sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động của hệ thống thanh tra nhà nước.

"Với vai trò xử lý, chủ trì, hàng năm TTCP có định hướng đối với toàn hệ thống thanh tra kể cả thanh tra nhà nước và thanh tra tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện, chọn đối tượng cụ thể, nếu có chồng chéo giữa các bộ tự xử lý với nhau, không xử lý được Tổng TTCP sẽ xử lý để tránh chồng chéo", Tổng TTCP nói.

Tổng TTCP cũng cho biết, TTCP và Kiểm toán Nhà nước đã có Quy chế phối hợp. Hai bên sẽ trao đổi với nhau trước khi xây dựng kế hoạch trên tinh thần định hướng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

"Chúng tôi chia sẻ thông tin và thống nhất với nhau kế hoạch thanh tra và kiểm toán để tránh chồng chéo, trùng lắp", Tổng TTCP nói.

Tổng TTCP nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm toán.

Về giải pháp đột phá, Tổng TTCP cho rằng để hạn chế tới mức tối đa, trước mắt phải sửa Luật Thanh tra.

"Đồng thời nghiên cứu sửa đổi Thông tư 01 về định hướng thanh tra, và Thông tư 05 về tổ chức hoạt động của đoàn thanh tra.

Nghiên cứu để sửa chữa, tổng kết quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để thực hiện tốt trong thời gian tới", TTCP nói.

Theo LĐO