leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: PV)

Tham dự Đại hội, về phía các Bộ, ngành Trung ương có các đồng chí:  Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số Bộ, ban ngành, đoàn thể…

Về phía BHXH Việt Nam có Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh; các Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; nguyên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cùng 500 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong toàn ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua cũng như công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: PV) 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhiệt liệt chúc mừng 500 đại biểu là Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua ngành BHXH; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đại diện cho hơn 1.400 tập thể và 20.000 công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH trên khắp cả nước.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: “Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thi đua bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành đã tạo cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng. Những năm qua các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động; các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đều được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hàng năm, BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước”.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: PV)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: “Qua theo dõi tình hình, nghe báo cáo và các tham luận tại Đại hội, tôi rất vui mừng được biết, trong 25 năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…”.

Thống nhất với 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đồng thời, xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với công tác thi đua khen thưởng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay… để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành và xã hội.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch nước trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp Nhà nước. (Ảnh: PV)

Tại Đại hội, BHXH Việt Nam đã công bố và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp Nhà nước. Theo đó, có 26 tập thể, 20 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen và Cờ Thi đua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

PV