Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2021). Với chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Trong năm 2020, Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc theo dõi, chỉ đạo các vụ án trọng điểm về phòng chống tham nhũng; tổ chức rà soát đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ án, vụ việc về tham nhũng được dư luận quan tâm; theo dõi, đôn đốc công tác điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ quan, các ngành, các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…

leftcenterrightdel
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan nội chính quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV… một cách thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt; tham mưu tốt cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy chủ động hơn nữa trong công tác dự báo và tham mưu cho Thành ủy cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, cũng như các vấn đề mới phát sinh trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tại hội nghị, 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho Ngành Nội chính Đảng vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nội chính Đảng của Ban Nội chính Trung ương.

Đình Thuyết