Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; Kết luận số 465-KL/TU ngày 25/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" để vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và công khai, minh bạch thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực, chủ động hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục pháp lý, trình tự các bước triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, bình ổn giá, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trong tháng Tết Nguyên đán. 

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để bổ sung các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; các chính sách về an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân vui tết, đón xuân. Duy trì thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng, chống các dịch bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành. 

Ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú ý xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường các giải pháp để kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương…/.

Dương Thái