leftcenterrightdel
 Các bị cáo trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Ảnh Cao Nguyên.

Hơn 10h ngày 8.8, HĐXX bắt đầu vào phần xét hỏi. Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Đức cho rằng, cáo trạng nêu bị cáo đã được nhận đất nhưng thực tế bị cáo chưa được nhận đất. Bị cáo được cấp giấy chứng nhận nhưng thực tế chưa được giao đất.

Khai tại tòa, bị cáo Đức nói, “sổ đỏ” đất trên đứng tên vợ bị cáo. Đầu năm 2013, bị cáo đã giao nộp sổ đỏ trên cho UBND huyện Mỹ Đức.

Khác với bị cáo Đức, bị cáo Nguyễn Văn Khang - nguyên kế toán ngân sách xã Đồng Tâm - khẳng định, nội dung cáo trạng đúng với sai phạm của bản thân, không có oan sai. Bị cáo nhận thức được, bản thân không phải là đối tượng được cấp đất nhưng vẫn ký vào đơn xin mua đất nhằm chiếm dụng đất là sai.

Tuy nhiên, thực tế thì bị cáo chưa nhận được đất, chưa biết là chỗ nào nên chưa sử dụng, không biết hiện trạng đất và không chuyển nhượng cho ai. “Sau năm 2013, khi có đơn khiếu nại, tôi viết đơn xin thôi không mua suất đất đó”, bị cáo Khang khai nhận.

Còn bị cáo Bùi Văn Dũng - nguyên Trưởng ban Tài chính xã Đồng Tâm - khai nhận, diện tích đất được cấp sai đứng tên con bị cáo là Bùi Ngọc Toàn, hiện vẫn chưa sử dụng vào việc gì.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Cao Nguyên.

Hơn 10h ngày 8.8, HĐXX bắt đầu vào phần xét hỏi. Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Đức cho rằng, cáo trạng nêu bị cáo đã được nhận đất nhưng thực tế bị cáo chưa được nhận đất. Bị cáo được cấp giấy chứng nhận nhưng thực tế chưa được giao đất.

Khai tại tòa, bị cáo Đức nói, “sổ đỏ” đất trên đứng tên vợ bị cáo. Đầu năm 2013, bị cáo đã giao nộp sổ đỏ trên cho UBND huyện Mỹ Đức.

Khác với bị cáo Đức, bị cáo Nguyễn Văn Khang - nguyên kế toán ngân sách xã Đồng Tâm - khẳng định, nội dung cáo trạng đúng với sai phạm của bản thân, không có oan sai. Bị cáo nhận thức được, bản thân không phải là đối tượng được cấp đất nhưng vẫn ký vào đơn xin mua đất nhằm chiếm dụng đất là sai.

Tuy nhiên, thực tế thì bị cáo chưa nhận được đất, chưa biết là chỗ nào nên chưa sử dụng, không biết hiện trạng đất và không chuyển nhượng cho ai. “Sau năm 2013, khi có đơn khiếu nại, tôi viết đơn xin thôi không mua suất đất đó”, bị cáo Khang khai nhận.

Còn bị cáo Bùi Văn Dũng - nguyên Trưởng ban Tài chính xã Đồng Tâm - khai nhận, diện tích đất được cấp sai đứng tên con bị cáo là Bùi Ngọc Toàn, hiện vẫn chưa sử dụng vào việc gì.

Theo Cao Nguyên (Báo Lao động)