leftcenterrightdel
Trụ sở làm việc UBND xã Thanh Bính 

Ông Lê Sỹ Tín - Chủ tịch UBND xã Thanh Bính cho biết, Thanh Bính về đích nông thôn mới từ năm 2014 sau hơn 4 năm thực hiện. Từ đó đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, được thay da đổi thịt, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hơn. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã phát triển ổn định, ước thu từ nông nghiệp đạt 88,42 tỷ đồng (tính riêng từ nhãn, vải là 52,5 tỷ đồng); thu từ tiểu thủ công nghiệp đạt 63,19 tỷ đồng; thu từ dịch vụ 110,74 tỷ đồng. Tổng thu nhập năm 2018 đạt 262,35 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người là 50,114 triệu đồng/người/năm.

Năm 2018, Thanh Bính chỉ còn 66 hộ nghèo, chiếm 3,95%; 50 hộ cận nghèo, chiếm 2,99%. Bên cạnh những kết quả thắng lợi về phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng vẫn tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Các bậc học kết quả đều giữ vững phổ cập tiểu học và trung học đúng độ tuổi. Trung tâm học tập cộng đồng mở được 15 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 1972 lượt người tham dự. Vận động thực hiện quy ước làng, bảo vệ vệ sinh môi trường, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. Tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2018 có 90% hộ được công nhận Gia đình văn hóa. Hiện xã giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

leftcenterrightdel
Thanh Bính ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn 

Không phải ngẫu nhiên, Thanh Bính đạt được những thành quả to lớn như ngày nay. Đó là sự kết tinh, hội tụ rất nhiều yếu tố khách quan, chủ quan. Thanh Bính nằm ở vị trí gần trung tâm của khu Hà Đông huyện Thanh Hà; xã có diện tích gần 552 héc ta, đất đai màu mỡ, con người thuần hậu. Thanh Bính là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người Thanh Bính dũng cảm trong đấu tranh, cần cù trong lao động. Cây vải sớm giống U hồng, giống vải quý cho thu nhập cao, một thế mạnh kinh tế của xã hiện nay, đã được các cụ trồng từ thời xưa. Trước năm 2011 - năm bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, cả xã đã chú tâm mở rộng, thâm canh, đã trở thành nguồn thu lớn của xã. Có thể nói, đặc điểm nổi bật và cũng là thuận lợi cơ bản của Thanh Bính khi bắt tay thực hiện NTM, là xã đã có cái nền cao và vững, để từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xã đoàn kết, có phẩm chất và năng lực tốt, cũng là một nguyên nhân quan trọng hàng đầu dẫn đến thành công. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, nghị quyết Đảng bộ xã đề ra được dân đồng tình ủng hộ, từng bước đi vào cuộc sống đã mang đến cho Thanh Bính một sức sống mới. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội có bước phát triển khá, quốc phòng an ninh được giữ vững, dân chủ cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn được đổi mới hơn nữa.

Phấn khởi trước những thành quả đạt được của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã quyết tâm xây dựng Thanh Bính trở thành một địa phương gương mẫu toàn diện, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng và đẹp về nếp sống văn hóa, góp phần cùng huyện nhà thực hiện lợi mục tiêu xây dựng quê hương Thanh Hà giàu đẹp văn minh./.

                                                                             Duy Phường