Nghị định 81 2023 NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Quy định rõ các hành vi bị cấm trong Luật nhà ở
Quy định rõ các hành vi bị cấm trong Luật nhà ở
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật nhà ở (sửa đổi) vào ngày 27/11 với 423/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13...
Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
(ThanhtraVietNam) - 11 thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng...