leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương.

Qua đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng. Các Tổ phó, gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.

Đồng thời, thành viên của Tổ công tác, gồm: Bà Hoàng Thị Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ; ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ; ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, thành viên - thư ký Tổ công tác./.

Hoàng Minh