Cụ thể, toàn Ngành sẽ tập trung thực hiện các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch thanh tra năm 2018, thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành. Trong đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như: quản lý, sử dụng đất; bảo vệ môi trường, khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước; khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ thực vật; nhãn hiệu hàng hóa; hàng gian, hàng lậu; đầu tư xây dựng; chất lượng công trình; quản lý chất thải y tế; hành lang đường bộ, an toàn giao thông; chính sách lao động, an toàn lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giáo dục, dạy nghề, trách nhiệm công vụ của công chức; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu và chỉ định thầu; về viễn thông và Internet; hoạt động thương mại điện tử,...

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khác do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo khi có yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác thanh tra

Bên cạnh đó, công tác thanh tra phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.346 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực (45 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm, 1.301 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm hơn 1,5 tỷ đồng, hơn 83 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 931 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác số tiền hơn 634 triệu đồng, hơn 83 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 5 trường hợp, đã ban hành 756 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Đình Thuyết