leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2018, những vấn đề có liên quan được xem xét trước và sau thời kỳ trên.

Quyết định nêu rõ, ông Lưu Đức Tuấn - Phó Trưởng phòng, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra. Các thành viên gồm: Ông Lê Kim Hùng - Thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh; ông Bùi Văn Thu - Phó Chánh Thanh tra huyện Phù Mỹ; ông Phan Tiến Vinh - Phó Trưởng phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng dất dai và xây dựng nhà, công trình trái phép trên địa bàn xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (24/1)./.

Lan Anh