leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Lan Anh 

Cụ thể, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh và Đại Lộc trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra, trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; xây dựng Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Ảnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn; ông Đinh Ngọc Phương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn.

Theo Quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019; các vấn đề có liên quan trước và sau thời điếm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ theo chế độ quy định). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9.

Lan Anh