Theo kết luận số 53/KL-TT ngày 02/6/2017 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, qua thanh tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu nhất định, tuy nhiên vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế, cụ thể là: Việc xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa tích cực rà soát và thẩm tra xác minh đơn phản ánh, kiến nghị của người dân dẫn đến tồn đọng 429 vụ việc.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng không khả quan. Cụ thể là, UBND huyện chưa công khai bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2016; không tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; một số chủ đầu tư trên địa bàn huyện khi tổ chức mua sắm và xây dựng cơ bản không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như kết quả chọn nhà thầu; việc công khai phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng không ban hành các mẫu công khai theo quy định, không công khai kế hoạch đấu thầu.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu 

Về công khai bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, UBND huyện chưa thực hiện công khai thông báo thu hồi đất đối với dự án Cụm công nghiệp Thiện Tân, chưa thực hiện công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với dự án Đường Ông Binh và dự án Đường điện 110KV Trị An – Vĩnh An theo đúng quy định.

Ngoài ra, việc thực hiện ý kiến chỉ đạo Của UBND tỉnh cũng không đúng thời gian quy định.

Từ những sai sót nêu trên, Kết luận thanh tra đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện với vai trò trách nhiệm là người đứng đầu cần tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân trong việc tham mưu liên quan đến lĩnh vực xử lý đơn thư liên quan đến đất đai, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chưa đúng thời gian đã nêu trên.

Đình Thuyết