Trong tất cả các cuộc thanh tra được triển khai 6 tháng qua tại tỉnh Bình Định đều phát hiện những sai phạm, tiêu cực trên các lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách Nhà nước; quản lý sử dụng đất đai và các chính sách xã hội khác.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cụ thể, trong đầu tư xây dựng cơ bản, đã tiến hành thanh tra 4 cuộc tại 4 đơn vị và đã kết thúc 02 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 01 cuộc và phát hiện một đơn vị có khuyết điểm sai phạm về kinh tế 497 triệu đồng, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước toàn bộ số tiền trên và đến nay đã thu hồi được 260 triệu đồng. Sai phạm này xảy ra tại UBND xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách Nhà nước, đã tiến hành thanh tra 21 cuộc tại 46  đơn vị. Qua kết thúc 13 cuộc và ban hành kết luận thanh tra 09 cuộc, phát hiện  07 đơn vị sai phạm kinh tế 4,812 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 3,573 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị thu hồi khác 1,239 tỷ đồng và xử lý 03 tập thể và 06 cá nhân sai phạm.

Trên lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, các cấp, ngành đã tiến hành 11 cuộc thanh tra tại 23 đơn vị. Đã kết thúc, ban hành kết luận thanh tra 08 cuộc, phát hiện có 07 đơn vị có khuyết điểm sai phạm về kinh tế; đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 253 triệu đồng và hơn 2,838 triệu m2 đất các loại. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 09 tập thể và 08 các nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.

Ở lĩnh vực chính sách, xã hội và các nội dung khác, đã tiến hành 12 cuộc tại 36 đơn vị; kết thúc và ban hành kết luận tranh tra 10 cuộc, phát hiện 14 đơn vị sai phạm về kinh tế số tiền 630 triệu đồng; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 549 triệu đồng và xử lý khác 81 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tập thể, 08 cá nhân có sai phạm tập trung tại các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ và viên nén về tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của Thanh tra tỉnh Bình Định

Đặc biệt qua thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 02 vụ có dấu hiệu tội phạm kinh tế và tham nhũng đó là Dự án nâng cấp quốc lộ 1 và tuyến tránh trên địa bàn huyện Phù Mỹ đã phát hiện 09 trường hợp không đủ tiêu chuẩn điều kiện tái định cư nhưng đã cấp đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư. Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an huyện làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật và vụ việc tại Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn, phát hiện hành vi lập phiếu khống hồ sơ để thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước 13,361 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thơm- Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng, từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành và Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường công tác tham mưu, đề xuất thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2019. Gắn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực tham nhũng và chú trọng việc kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác PCTN, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật PCTN. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin về PCTN với các cơ quan có chức năng liên quan và tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

Viết Ý