Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, nhất là việc lựa chọn nội dung và đối tượng, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng đã góp phần vào việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Ninh Thuận trong một buổi tiếp công dân 

Cụ thể, tỉnh đã triển khai 272/263 cuộc thanh tra, đạt 141,44% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm hơn 6,5 tỷ đồng và 12.708 m2, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ, kiến nghị xử lý kỷ luật 27 tập thể và 49 cá nhân. Toàn tỉnh cũng đã tiếp 1.880 lượt với 2.387 công dân, đã giải quyết 1.430/1.447 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97%.

Đình Thuyết