leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Quyết định nêu rõ, đoàn thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xứ lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Phú Hòa.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật. UBND huyện Phu Hòa có trách nhiệm cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung thanh tra và cử cán bộ có trách nhiệm trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Phạm Đức Nguyên, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn thanh tra; ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 4 - Phó trưởng đoàn.

Niên độ thanh tra từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019./.

Lan Anh