Năm 2018, ngành Thanh tra Sóc Trăng đã triển khai 141 cuộc thanh tra, kiểm tra và 1.968 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 13 tỷ 584 triệu đồng; kiến nghị thu hồi kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính 9 tỷ 335 triệu đồng, giảm trừ quyết toán và kiến nghị khác 4 tỷ 149 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi được 9 tỷ 232 triệu đồng (trong đó về kinh tế 4 tỷ 81 triệu đồng, xử phạt vi phạm 5 tỷ 151 triệu đồng), đạt 98,90%; tịch thu tài sản vi phạm với số tiền 25,84 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 16 tổ chức và 159 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ.

Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 2.586 lượt công dân; xử lý 1.594 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết 188/198 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 94,95%.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn đâu là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo nhiều, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

Về phòng, chống tham nhũng, cần phòng ngừa tham nhũng, trong đó biện pháp tối ưu là công khai minh bạch; về thực tế qua quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra phát hiện nhiều, nhưng chuyển cơ quan điều tra ít.

Ngoài những vấn đề đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại của ngành Thanh tra như việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra trách nhiệm chưa cao; trong giải quyết khiếu nại còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa quyết liệt; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: ngành Thanh tra tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2019, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra. Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong ngành và giữa Ngành thanh tra với các Sở, ngành, địa phương.

Ngành thanh tra cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII, Nghị quyết TW 4 khóa XI về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Quan tâm xây dựng ngành Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức; giáo dục cho cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy trong công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “ Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.

Chánh Thanh tra tỉnh Quách Hoàng Sáu tiếp thu chỉ đạo của UBND tỉnh

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quách Hoàng Sáu đã cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu dành thời gian đến dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo; đồng thời, giao nhiệm vụ cho ngành Thanh tra năm 2019. Những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được ngành Thanh tra tiếp thu và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh cho các tập thể và cá nhân ngành Thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2018.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Thanh tra tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu


Thiên Ân