Đây là một trong những trách nhiệm của Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó đã được Thanh tra tỉnh giao tại Văn bản số 140/TTT-VP về việc công nhận Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

Cụ thể, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Nam do Thanh tra huyện Minh Long làm Cụm trưởng, Thanh Thanh tra huyện Nghĩa Hành làm Cụm phó. Đối với Thanh tra các Sở, ban, ngành, Thanh tra Sở Công thương làm Khối trưởng Khối Kinh tế, Thanh tra Sở Xây dựng làm Khối phó; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm Khối trưởng Khối Nội chính – Văn xã, Thanh tra Sở Y tế làm Khối phó.

Các Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, chú ý đến các hoạt động thi đua hướng đến kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 – 01/7/2019), Hội thi tìm hiểu kỹ năng nghiệp vụ ngành Thanh tra năm 2019…

leftcenterrightdel
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 được khen thưởng

Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu thi đua, thang bảng điểm phù hợp với nhiệm vụ, tình hình chung của khối, cụm; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối, cụm thi đua; tổ chức kiểm tra chéo, đánh giá hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị, địa phương trong khối, cụm làm cơ sở bình xét thi đua vào cuối năm.

Bên cạnh đó, các Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó phải thực hiện việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phát huy những điển hình tiên tiến; tổ chức tổng kết năm, bình xét thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị thành viên thuộc khối, cụm thi đua đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng và chính xác.

Đối với Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, Thanh tra tỉnh yêu cầu phải chủ động xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Tùy vào đặc điểm tình hình của đơn vị để đăng ký chỉ tiêu thi đua cho phù hợp và đăng ký với khối, cụm thi đua; phối hợp tốt với Khối trưởng, Cụm trưởng thực hiện tốt các hoạt động của khối, cụm thi đua./.

Hoàng Minh