Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu là các hộ dân ở huyện Ba Tri khiếu kiện đòi đất tập đoàn sản xuất và các hộ dân ở huyện Thạnh Phú đòi đất rừng khu vực K22 (cũ), xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú. Hầu hết các vụ việc này đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết đúng pháp luật, nhưng các hộ dân này vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện. Đáng chú ý là xuất hiện tình hình khiếu kiện đông người khi triển khai thực hiện công trình, dự án.

Từ 16/11/2016 đến 15/12/2017, toàn tỉnh tiếp 4.636 lượt người, tiếp nhận 1.252 các loại đơn, trong đó chỉ có 620 đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Ngành thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 45 đơn vị, đã kết thúc thanh tra 45 cuộc và ban hành kết luận 45 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã có những kiến nghị với các đơn vị chấn chỉnh sai sót, để thực hiện việc tiếp dân, theo dõi xử lý đơn thư đúng quy định. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Báo Lao động 

Trong năm 2017, ngành thanh tra tỉnh Bến Tre cũng đã tập trung triển khai kế hoạch thanh tra và tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra kịp thời phát hiện và kiến nghị các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục một số sai sót trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện việc chi trả tiền chính sách đúng đối tượng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân; kịp thời xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định

Cũng theo Thanh tra tỉnh, năm 2018, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra; trong đó sẽ theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và tổ chức thanh tra chuyên đề về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại các huyện, thành phố; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước ở ngành, lĩnh vực nhạy cảm dư luận quan tâm. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung giải quyết tình hình khiếu kiện và Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh, về thực hiện Phương án xử lý các trường hợp khiếu kiện đòi đất tập đoàn sản xuất; kiểm tra, rà soát, xem xét các vụ việc khiếu nại kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh