Số lượng người, số vụ việc khiếu kiện giảm

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ), trong tháng 3/2018, số lượng người và số vụ việc khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm so với tháng trước, tuy nhiên vẫn có nhiều lượt công dân tập trung tại trung tâm thành phố và tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Cụ thể, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 687 lượt công dân đến trình bày 216 vụ việc, trong đó khiếu nại 124 việc, tố cáo 45 việc, kiến nghị và phản ánh 47 việc. Như vậy, so với tháng 2/2018, số lượt người giảm 25,8%, số vụ việc giảm 35,1%. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan tới lĩnh vực đất đai (chiếm 46,3%).

Trụ sở đã phát hành 114 văn bản hướng dẫn công dân, 23 văn bản chuyển đơn và 07 văn bản khác của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tiếp nhận 20 công văn phúc đáp của các Bộ, ngành địa phương.

Nhiều tỉnh, thành có lượt đoàn khiếu kiện đông người, như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Long An, Lạng Sơn…

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi với người dân Long Giang, tỉnh Tiền Giang (ảnh internet)

Về kết quả xử lý đơn thư, thẩm tra xác minh, báo cáo kết quả xem xét các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong tháng 3/2018, Ban Tiếp công dân Trung ương đã xử lý 1.279 đơn (1.206 đơn nhận được trong tháng và 685 đơn chưa xử lý từ tháng trước chuyển sang), hiện còn 612 đơn đang xử lý, giảm 10,7% so với số lượng đơn chưa xử lý tháng trước. Trong số đơn đã xử lý có 308 đơn đủ điều kiện xử lý. Có 1.093 đơn không đủ điều kiện.

Ban Tiếp công dân Trung ương phát hành 225 văn bản hướng dẫn, 54 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; đề xuất xin ý kiến lãnh đạo thanh tra Chính phủ 09 vụ việc; chuyển 03 vụ việc tới các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để kiểm tra, rà soát theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tiếp công dân Trung ương còn thực hiện tốt mốt số nhiệm vụ có liên quan, như: Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cùng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tại tỉnh Vĩnh Long; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có công dân khiếu kiện thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương…

Phối hợp, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài

Dự kiến trong thời gian tới, công dân của các địa phương sẽ tiếp tục kéo ra Trụ sở để khiếu kiện như An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lạng Sơn…

Với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc khiếu kiện nên dự báo tình trạng công dân vi phạm nội quy Trụ sở, có hành vi đe dọa, hành hung cán bộ có thể xảy ra, đặc biệt trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 7 và Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2018 của Ban Tiếp công dân Trung ương là duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp Trung ương 7 và kỳ 5 Quốc hội khóa XIV. Các cụ I, II, III phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; ban hành kế hoạch rà soát, xem xét, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xem xét, báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, trong tháng 4/2018, Ban Tiếp công dân Trung ương còn chuẩn bị nội dung và tổ chức tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đánh giá bước đầu việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoạt động trên phạm vi toàn quốc./.

Hoàng Minh