Đồng thời, các cấp, các ngành của Hà Nam đã trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Toàn tỉnh trong quý I đã tiếp 1.318 lượt người, tiếp nhận 612 đơn thư, giải quyết 12/28 vụ việc, đạt 42,9%.
leftcenterrightdel
Thanh tra Hà Nam tiếp công dân 

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 đối với các đối tượng phải kê khai, đạt 100%.

Trong quý II/2019, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tập trung công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính./.

Dương Thái