Qua thanh tra, phát hiện có 347 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, công trình không xin phép dọc theo tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Cái Nước, tổng diện tích 55.967,88 m2, điều này đã vi phạm khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014: “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định”. Chỉ có 28/375 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, được cấp giấy phép xây dựng, với tổng diện tích 63.932,23 m2. Điều đó cho thấy công tác quản lý xây dựng công trình trên địa bàn chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, có 851/1041 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thực hiện, tổng diện tích 79.764,42 m2, kết luận thanh tra nêu rõ: “Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép”. Như vậy, việc quản lý đất dành cho đường bộ chưa được thực hiện nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Tuyến đường quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Cái Nước 

Việc sử dụng đất sai mục đích (tự ý chuyển mục đích từ đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất vườn…sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục… không xin phép): 167.184,45 m2, (trong đó: diện tích vi phạm lộ giới 79.764,42 m2, không vi phạm lộ giới 87.420,03 m2). Việc sử dụng đất sai mục đích đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013, về nguyên tắc sử dụng đất.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sai phạm thuộc thẩm quyền và phối hợp các cơ quan có liên quan khắc phục các hạn chế thiếu sót đã nêu trong Kết luận thanh tra. Trong quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ mà không phát hiện, xử lý kịp thời. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân trong quản lý đất đai, để xảy ra việc cho thuê đất sai thẩm quyền tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện.

Đối với diện tích đất của hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đã sử dụng không đúng mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng chưa xin phép là 87.420,03 m(xây dựng nhà trên đất nông nghiệp), chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn xem xét các trường hợp không vi phạm quy hoạch, có biện pháp chỉ đạo vận động người dân lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Khi lập thủ tục, cần đo đạc lại diện tích cụ thể. Đối với các trường hợp cất nhà trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích, thì chỉ đạo UBND xã, thị trấn lập biên bản vi phạm, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ vi phạm phải cam kết tự tháo dỡ không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thực hiện xây dựng công trình công cộng theo quy hoạch.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm lộ giới và hành lang an toàn đường bộ 79.764,42 m2, cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện đúng trách nhiệm của UBND cấp huyện, quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐCP ngày 24/10/2010 của Chính phủ: “Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ”; “Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ”.

Thiên Ân