Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, TS. Trương Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, trong thời gian qua, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nhất là việc Nhà trường được bàn giao cơ sở vật chất mới, phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị, sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các phòng, khoa, cá nhân đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong công tác 6 tháng đầu năm của Trường Cán bộ Thanh tra.

leftcenterrightdel
Ông Vũ Văn Chiến, Thanh tra viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung
leftcenterrightdel
 TS. Trương Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra. Ảnh: K. Dung
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 12 khóa học cho 1065 học viên, đạt 100% nhiệm vụ theo kế hoạch Thanh tra Chính phủ giao.

Cụ thể, về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức của ngành, Nhà trường đã hoàn thành tổ chức 01 lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp cho 33 học viên; 06 khóa Nghiệp vụ Thanh tra viên chính cho 557 học viên; 05 khóa Nghiệp vụ Thanh tra viên cho gần 500 học viên.

Ngoài ra, được sự đồng ý của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Nhà trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức 05 khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo nhu cầu như 01 khóa bồi dưỡng về Nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra, 02 khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành, 02 khóa tập huấn Nghiệp vụ, kỹ năng Tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giảng dạy và hoạt động chuyên môn cũng có nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà trường chủ trương đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của các khoa giảng viên, tổ chức Hội thảo chuyên đề, mời các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm thực tế. Một mặt xây dựng 03 khoa chuyên môn thành một khối thống nhất, phát huy vai trò tự chủ của giảng viên trong chuyên môn; Tăng cường quá trình tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng; động viên, khuyến khích giảng viên, giảng viên tập sự, viên chức đăng ký sinh hoạt chuyên môn cùng các khoa nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong hoạt động tổ chức giảng dạy.

Công tác biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học thông tin tư liệu cũng được chú trọng, đẩy mạnh đáp ứng được nhu cầu giảng dạy cũng như tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của học viên, giảng viên, viên chức và cá nhân, tổ chức.

Trường Cán bộ Thanh tra cũng quan tâm công tác nghiên cứu khoa học thông tin, tư liệu và thư viện, đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức, tổ chức tốt công tác quản trị, tài vụ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại diện các phòng, khoa phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận của đại diện các phòng, khoa, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã tổng hợp và kết luận nhiều nội dung. Trong đó, ông nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo mà TS. Trương Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày, ông cũng thống nhất với nhiều ý kiến do đại diện các phòng, khoa phát biểu. Đồng thời, ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trường cần nỗ lực phát huy những kết quả công tác đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các phòng, khoa cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng 06 tháng cuối năm 2018, trong đó có 13 khóa đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các hệ đào tạo thanh tra viên, thanh tra viên chính, 01 lớp quốc tế và các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu liên quan đến kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra; tiếp dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra; nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng; nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra;…

Trường cũng cần tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, phát triển giảng viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tiếp nhận giảng viên về các khoa trong đó chú trọng những nguồn có năng lực giảng dạy và kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp và một số công tác khác./.

K. Dung