Thay mặt Tổ Biên tập, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Tổ đã triển khai và xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian để triển khai công việc, hoàn thiện đề cương dự thảo Nghị định, xây dựng hồ sơ để trình. Dự kiến trong tháng 3 sẽ tổ chức hai Hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thiện Dự thảo để trình lên Chính phủ.


Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: L.A 

Cụ thể về nội dung, ông Tuấn Anh chia sẻ, theo quy định của Luật PCTN thì Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN dự kiến sẽ quy định chi tiết 11 nhóm vấn đề về trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá về công tác PCTN; thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã; quà tặng và nhận quà; kiểm soát xung đột lợi ích; về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sẽ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;

Trong Nghị định, Khoản 2 Điều 80 quy định chi tiết việc áp dụng các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài nhà nước.

Nội dung về thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; nội dung về xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính cũng được quy định chi tiết tại Nghị định này.

"Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chế độ thông tin, báo cáo về PCTN; xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là các biện pháp tổ chức thi hành Luật PCTN." Ông Tuấn Anh cho biết thêm.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao Tổ Biên tập đã làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018 là việc hết sức quan trọng. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã giao kế hoạch cho Thanh tra Chính phủ cần hoàn thành trong Quý II năm 2019. Vì vậy, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các thành viên trong Tổ Biêp tập làm việc tập trung, gấp rút hoàn thiện nội dung trình Chính phủ để không quá thời hạn đề ra./.

Lan Anh