Tham dự buổi công bố Kết luận, có ông Đặng Công Huẩn- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trần Văn Mây- Cục trưởng Cục III- TTCP và các thành viên Đoàn thanh tra.

Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Văn Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch- Đầu tư, UBND các huyện, thị, thành phố… cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra

Kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 nêu rõ: về công tác quản lý, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh liên quan đến Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 22/3/2013, Quyết định 89/QĐ-STNMT ngày 7/3/2016.

Về công tác quản lý đất đai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát việc chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính rà soát lại Dự án đo đạc tổng thể tại các tỉnh, thành; đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý để hướng dẫn các tỉnh, thành nói chung, UBND tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Kết luận thanh tra yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu, đặc biệt là khâu tư vấn, khảo sát thiết kế; lựa chọn những đơn vị tư vấn (khảo sát, thiết kế, đấu thầu, giám sát…) có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để tư vấn, giám sát các công trình được tốt hơn.

Tỉnh cũng cần tăng cường giám sát chất lượng công trình, từ khâu cấp phép xây dựng đến kiểm tra chất lượng công trình và đưa vào sử dụng; đồng thời, xem xét cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Về xử lý tài chính, Kết luận thanh tra yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi hơn 230 tỷ đồng và thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định đã cấp cho các tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghe công bố Kết luận thanh tra, ông Lê Văn Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã thay mặt UBND tỉnh tiếp nhận Kết luận và cam kết sẽ triển khai, thực hiện nghiêm trong thời gian tới. Khi Kết luận thanh tra được ban hành, UBND tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị sai phạm về tài chính nộp số tiền sai phạm theo đúng Kết luận thanh tra. Riêng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm, sau khi có Kết luận, UBND tỉnh sẽ thực hiện ngay.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Riêng đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc chung như các địa phương khác trong cả nước, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Cục III phối hợp với Vụ Giám sát xử lý sau thanh tra cùng địa phương có báo cáo cụ thể để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cũng yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang quan tâm xem xét, giải quyết các khiếu nại của người dân, hạn chế để phát sinh các vụ việc phức tạp, nhằm ổn định tình anh ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn thanh tra) cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đồng thời, yêu cầu Thường trực UBND tỉnh có văn chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ thời gian khắc phục sai phạm và yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn của địa phương trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, UBND tỉnh phải nhanh chóng có báo gửi Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến.

Đình Thuyết