leftcenterrightdel
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo trì công trình đường bộ của Sở GTVT Lào Cai (Ảnh minh họa)
Theo quyết định, Đoàn Thanh tra do bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng thanh tra 3 Thanh tra Bộ GTVT làm Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn còn có đại diện của Vụ Quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chuyên viên của Thanh tra Bộ và cộng tác viên thanh tra được trưng tập theo quy định.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định và Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan. Theo đó, Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác bảo trì các công trình đường bộ (sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương) với các nội dung chính: Công tác xây dựng, đề xuất, thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ hàng năm; việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ và thực hiện quy định pháp luật trong công tác sửa chữa công trình đường bộ (định kỳ và đột xuất). Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2017 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Tại buổi công bố, đại diện lãnh đạo Sở GTVT Lào Cai và các đơn vị tham gia thực hiện công tác bảo trì đường bộ của Sở GTVT Lào Cai (sử dụng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương) thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn Thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, đồng chí Lê Thanh Hà - Chánh Thanh tra Bộ GTVT, giám sát Đoàn Thanh tra yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và theo nội dung Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đề nghị đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra và phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong quá trình thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh mục đích của Đoàn Thanh tra: Đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo trì các công trình đường bộ (sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương); yêu cầu cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; kiến nghị, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Kết cấu hạ tầng và phòng chống tham nhũng, góp phần đảm bảo nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương được sử dụng công khai, minh bạch, có hiệu quả, đúng mục đích.

PV