leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ tại UBND tỉnh Ninh Bình. (ảnh: Minh Nguyệt)

Xác định tiếp dân, xử lý đơn thư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Theo báo cáo về kết quả rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 01/01/2019 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 05 vụ việc KNTC do các cơ quan Trung ương chuyển đến UBND tỉnh. Ngay khi nhận được các văn bản chuyển đơn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét và có văn bản trả lời công dân, báo cáo cơ quan chuyển đơn.

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Qua kết quả rà soát của Tổ công tác tỉnh, trên địa bàn Ninh Bình không có vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo các tiêu chí của Kế hoạch 363/KH-TTCP.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì buổi làm việc. (ảnh: Minh Nguyệt)

“Toàn tỉnh có 04 vụ việc KNTC đông người có tính chất phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố đã được Tổ công tác của tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo giải quyết. Đến nay, có 02 vụ việc đã được xem xét, giải quyết dứt điểm; 01 vụ việc đã được các cấp xem xét, giải quyết KN, đã có phương án giải quyết nhưng công dân không hợp tác để giải quyết dứt điểm vụ việc, cố tình khiếu kiện; 01 vụ việc công dân đề nghị thực hiện kết luận giải quyết đơn TC đã cơ bản xử lý, giải quyết xong”, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng thời, Ninh Bình đã chỉ đạo, giải quyết 08 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển; các vụ việc do Trụ sở Tiếp công dân Trung ương chuyển nhiều lần và các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Có 02 vụ việc đã giải quyết xong, 01 vụ việc đã giải quyết xong nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện, 05 vụ việc đang chỉ đạo giải quyết (trong đó có 01 vụ việc đã có phương án giải quyết nhưng công dân không hợp tác để giải quyết dứt điểm vụ việc, cố tình khiếu kiện). Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhưng công dân đến cơ quan Trung ương tại Hà Nội khiếu kiện vượt cấp; nhiều vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành rà soát, kết luận nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Nguyên báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác. (ảnh: Minh Nguyệt)

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC của công dân luôn được Tỉnh ủy, HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sâu sát, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần quan trọng vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hơn nữa, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tiếp tục được nâng lên; công tác giải quyết KNTC được chính quyền địa phương các cấp tập trung chỉ đạo; có sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ngành với địa phương, giữa cơ quan thanh tra với các ngành hữu quan trong quá trình giải quyết KNTC. Vì vậy, một số vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết, như: Vụ việc bà Nguyễn Thị Hòe ở thành phố Ninh Bình; vụ việc một số công dân xã Yên Lâm, huyện Yên Mô; vụ việc ông Trần Văn Bình và một số công dân xóm 13, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn... Qua đó, khắc phục cơ bản tình trạng công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

Thống nhất trong chỉ đạo điều hành

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác giải quyết đơn thư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị đều nắm chắc các vụ việc trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong nhận thức và quan điểm về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

“Khi các cơ quan Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, ngay sau đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng sớm ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện. Đặc biệt, tỉnh luôn quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ tiếp công dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (ảnh đứng) làm rõ thêm một số nội dung về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của UBND tỉnh Ninh Bình. (ảnh: Minh Nguyệt)

Mặt khác, trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, UBND tỉnh luôn chú trọng kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, các ngành trong tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC. Riêng năm 2020, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thanh tra trách nhiệm của 8/8 huyện, thành phố trong tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC. Về quan điểm giải quyết, luôn đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, quy định của pháp luật vì hiện nay một số công dân khiếu kiện chủ yếu liên quan đến trình tự, thủ tục; chú trọng đối thoại, giải quyết thấu lý, đạt tình; có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể…

UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tổng hợp các ý kiến của công dân – một kênh quan trọng gửi đến các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ để sửa đổi, sung các văn bản thi hành, hướng dẫn không phù hợp với thực tiễn.

Giải quyết ngay từ khi phát sinh các vụ việc tại cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đánh giá cao UBND tỉnh Ninh Bình và các cấp, các ngành đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo đúng đề cương được yêu cầu.

Về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định: “Là một địa phương có rất nhiều công trình lớn, trọng điểm, thu hồi đất, liên quan đến quyền lợi của người dân nhưng các cấp, các ngành của Ninh Bình đã giải quyết đảm bảo quyền lợi của người dân, không phát sinh điểm nóng, không kéo lên Trung ương; làm tốt công tác vận động quần chúng, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở”.

Đáng chú ý, theo dõi vụ việc, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhận thấy, có 2 vụ việc, dự án liên quan đến môi trường, sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh, đó là 2 nơi tập kết bãi rác tại huyện Yên Khánh, huyện Tam Điệp. Trong đó, có một dự án đã quyết toán cho dừng hẳn, một dự án tạm thời cho dừng. Đây là thái độ rất rõ ràng của Tỉnh, không vì phát triển kinh tế mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

“Công tác tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành đã đi vào nền nếp, quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, đặc biệt là đối thoại. Việc hòa giải rất quan trọng, trong khi đó Ninh Bình có tỷ lệ hòa giải rất cao. Ban Tiếp dân của tỉnh được kiện toàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Ninh Bình cũng là một trong những địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương cũng như các cơ quan, trong đó có Cục Thanh tra và giải quyết KNTC khu vực I”, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhận xét.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (ảnh: Minh Nguyệt)

Đặc biệt, Ninh Bình có quy chế phối hợp với Toà án – một trong những địa phương trên cả nước ký kết quy chế phối hợp này; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc UBND tỉnh để có sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành và giải quyết các vụ việc.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 100% Chủ tịch huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tiếp công dân đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định số 11 và Luật Tiếp công dân; tăng cường đối thoại, giải quyết ngay từ cơ sở; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp (năm 2020 UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của 100% Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân); quan tâm giải quyết hết vụ việc, có tiếng nói chung giữa các cơ quan, chứ không quan tâm giải quyết theo thẩm quyền.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đến vụ việc liên quan đến sự cố môi trường; đồng bào dân tộc; chế độ chính sách cho người có công; giải quyết ngay từ khi khi phát sinh các KNTC, kiến nghị, phản ánh ở các khu công nghiệp.

Đồng thời, tạo điều kiện để Luật sư, Mặt trận Tổ quốc tham gia vào giải quyết KNTC. Tiếp tục đào tạo cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC đảm bảo chất lượng, quan tâm tới chế độ chính sách…

Trong thời gian tới sẽ diễn ra kỳ họp Trung ương, kỳ họp Quốc hội, sau đó chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc, căn cứ Kế hoạch của Ban Dân nguyện, Thanh tra Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch chuẩn bị, chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, tránh diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cũng tiếp thu các kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Bình về các nội dung tiếp dân, giải quyết KNTC để báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ./.

Minh Nguyệt