Công tác tiếp công dân đã được củng cố, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai 09 cuộc thanh tra. Toàn ngành Thanh tra Hòa Bình đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 06 kết luận thanh tra. Qua thanh tra bước đầu đã phát hiện sai phạm về tiền là 728,253 triệu đồng, quyết định thu hồi số tiền 157,123 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ khi thanh toán số tiền 54,77 triệu đồng, xử lý khác số tiền 516,36 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình . Ảnh: Đoàn Cần
Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành.

Thanh tra các sở, ban, ngành đã kết thúc 09 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện 124 vụ vi phạm, tiến hành lập 124 biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt VPHC với số tiền 483,25 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn đối với 37 trường hợp.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, trong đó đã tổ chức tiếp 208 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh, trong đó Thanh tra tỉnh tiếp 23 lượt công dân. Công tác tiếp công dân định kỳ ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh: có 31 đoàn với 67 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 07 đoàn với 14 lượt công dân, các đoàn còn lại đã được Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Các cơ quan Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 230 lượt đơn các loại. Trong tổng số 152 đơn kiến nghị, phản ánh có 133 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành, trong đó thủ trưởng các cơ quan hành chính đã giao cơ quan Thanh tra và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và có văn bản trả lời công dân, đến nay đã trả lời 125 đơn, còn 08 đơn đang xem xét trả lời công dân.

                                                                                Đoàn Cần