leftcenterrightdel
 Các cá nhân Thanh tra tỉnh Nam Định được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018 (ảnh: Thanh tra tỉnh Nam Định)

Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh Nam Định đã có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019.

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân được duy trì theo quy định. Các cấp các ngành đã tiếp 162 lượt công dân (trong đó có 02 đoàn đông người), tiếp nhận và xử lý 98 đơn thư. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, có dấu hiệu công dân liên kết với nhau để đi khiếu nại, tố cáo tại tỉnh, Trung ương.

Cũng trong 02 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nam Định đã tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định; ban hành và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc không sử dụng ngân sách, tài sản công vào việc riêng, các hoạt động Tết đặc biệt là dịp lễ hội đầu năm,...

Trong tháng 3 năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt.

Đồng thời, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp. Mặt khác, UBND tỉnh sẽ rà soát các vụ việc khiếu tố tồn đọng để tập trung giải quyết.

Ngoài ra, trong tháng 3, UBND tỉnh tổ chức rà soát công tác phòng, chống tham nhũng; tự chấm điểm Bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) năm 2018./.

Minh Nguyệt