Còn xem nhẹ việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo

Theo Kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, chỉ đạo, điều hành đối với một số lĩnh vực chưa đầy đủ, văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, chưa kiên quyết, kịp thời nên việc thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn sai sót, chưa đáp ứng nhu cầu.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Bình Định 

Qua thanh tra, việc thực hiện thanh tra trách nhiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế, một số đơn vị chưa chú trọng việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan cấp dưới. Điển hình như hàng năm, không có cuộc thanh tra trách nhiệm nào đối với các sở, ngành như: Sở Nội vụ, Sở LĐ-TBXH, Sở Tài chính… hoặc có kế hoạch nhưng không thực hiện (UBND TP. Quy Nhơn, năm 2015); một số trường hợp phát hiện sai phạm qua thanh tra nhưng còn chậm thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực như tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong nhân dân. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn (khiếu nại là 75%; tố cáo là 58%).

Trong việc xây dựng, và phê duyệt Kế hoạch thanh tra hàng năm còn để xảy ra nhiều thiếu sót. Kế hoạch thanh tra không khả thi nhưng không thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định, Quyết định thanh tra không rõ nội dung và đối tượng thanh tra… Trong đó, thực hiện tiến hành một số cuộc thanh tra chưa đúng trình tự, thủ tục. Công tác kiểm tra, xử lý sau Kết luận thanh tra chưa được chú trọng, không thực hiện nghiêm và xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến từng sai phạm.

Ngoài ra, các quy định về tiếp dân chưa đầy đủ như chậm hình thành bộ phận tiếp công dân, chậm ban hành các nội quy, quy chế tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị chưa đạt yêu cầu trong việc tiếp công dân… Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, thiếu thủ tục xử lý, số liệu và quản lý hồ sơ không đầy đủ.

Đồng thời, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp cơ sở có biểu hiện đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tỷ lệ khiếu nại cao (có 44% vụ việc khiếu nại phải giải quyết lần 2 và gần 30% số vụ việc khiếu nại giải quyết lần 2 phải hủy bỏ kết quả giải quyết lần 1). Trong thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều sai sót…

Bổ nhiệm 55 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Qua kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ, trong cùng kỳ kiểm tra có 55 trường hợp bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn quy định, 153 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều thiếu sót 

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định chưa kịp thời tuyển dụng công chức qua hình thức thi tuyển mà chỉ xét tuyển một số ít công chức (không đủ chỉ tiêu biên chế đã được xét duyệt), nhất là tại UBND các huyện, dẫn đến việc các cơ quan, đơn vị thiếu hụt nhân lực, phải ký hợp đồng lao động làm công việc thường xuyên.

Cùng với đó, việc công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức đối với một số đơn vị thực hiện công khai không đầy đủ các hình thức bắt buộc phải công khai (UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh); không có hồ sơ ghi nhận việc niêm yết công khai (UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn).

Về chuyển đổi vị trí công tác, Sở Nội vụ chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Năm 2016, UBND tỉnh có ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, nhưng nhiều ngành, địa phương không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, hoặc có xây dựng nhưng không phê duyệt danh sách, vị trí chuyển đổi; không tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt...

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cũng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác; chưa thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp số liệu của các cơ quan, đơn vị về việc chuyển đổi vị trí công tác; không có báo cáo kết quả về việc chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức khiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan; chấn chỉnh xử lý các khuyết điểm, tồn tại theo Kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủi.

Thiên Ân