9 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, thực hiện một số cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, đáng chú ý các cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại một số doanh nghiệp, thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn thư tại huyện Thạch Hà 

Thanh tra  tỉnh  cũng tiến hành thanh tra toàn diện quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới (xã Thạch Bàn, Thạch Hà), thanh tra toàn diện Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh; việc giao, cấp đất cho một số trường hợp ở khu vực hồ Bình Sơn, (thị trấn Hương Khê, Hương Khê); công tác quản lý tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Giáo dục và đào tạo; thanh tra chấp hành chính sách pháp luật tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện Can Lộc, Nghi Xuân và UBND thị xã Kỳ Anh.

Kết quả thanh tra trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã triển khai 328 cuộc thanh, kiểm tra tại 2.646 đơn vị, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 825 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi vào NSNN gần 9 tỷ đồng; xử lý khác 15,6 tỷ đồng, xử phạt hành chính 711 trường hợp với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực hành chính, lực lượng thanh tra  đã tiến hành thanh, kiểm tra 522 đơn vị và phát hiện 27 đơn vị vi phạm với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, công tác nghiệm thu khối lượng không đúng với hồ sơ thiết kế, áp dụng đơn giá chưa phù hợp và do thi công không đúng với hồ sơ thiết kế; quản lý, sử dụng đất; quản lý và sử dụng tài chính – ngân sách, chủ yếu vi phạm về thu tiền sử dụng đất, chi sai chế độ chính sách, truy thu thuế GTGT, thuế TNDN.

Lực lượng Thanh tra chuyên ngành cũng tiến hành thanh, kiểm tra đối với 2.124 tổ chức, cá nhân, và phát hiện 798 tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra hơn 10 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 560m2  đất của Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Vũ Quang, xử lý truy thu 800m3 đá Thạch Anh khai thác trái phép tại Phường Kỳ Phương và Kỳ Thịnh (huyện Kỳ Anh). Xử phạt vi phạm hành chính 711 cá nhân, tổ chức với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu là lĩnh vực xây dựng, tài chính và một số vi phạm ở lĩnh vực khác như: Chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hà Tĩnh trong 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không có nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng. Tuy nhiên, sau sự cố môi trường biển miền Trung, số lượt tiếp công dân tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 3.456 lượt, tăng 115%), phát sinh nhiều đoàn đông người (có 555 đoàn đông người). Nguyên nhân là do chính sách đền bù, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các địa phương làm phát sinh kiến nghị, phản ánh, đề xuất của người dân, doanh nghiệp.

Nhìn chung, hoạt động của Ngành đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, UBND các cấp;  giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, kết luận, kiến nghị của thanh tra được thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh Hà tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực hướng về cơ sở, cùng thanh tra huyện, ngành giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình. Tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra huyện, ngành để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trước khi phê duyệt đã được Thanh tra tỉnh cho ý kiến nên bước đầu đã hạn chế trùng lặp về đối tượng thanh tra giữa các cơ quan thanh tra.

Ngân Nga