Tham dự buổi làm việc về phía Thanh tra Chính phủ có ông Đặng Công Huẩn- Phó Tổng Thanh tra, Trần Văn Mây- Cục Trưởng Cục III,  Nguyễn Văn Hòa- Phó Trưởng Ban Tiếp Công dân Trung ương, Trưởng phòng Tổng hợp, Nghiệp vụ 3 và cán bộ phụ trách địa bàn của Cục III cùng đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía UBND tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Lê Thanh Hùng- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện các sở ban, ngành của tỉnh; cùng Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện của 3 huyện: Giang Thành, Hòn Đất và U Minh Thượng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, đối với huyện Hòn Đất, các trường hợp có tên trong phương án giải tỏa bồi hoàn được UBND tỉnh phê duyệt năm 1996, qua rà soát đối với 349 hộ, có 48 trường hợp đã được xét giao cấp đất, 156 trường hợp không có đất sản xuất, 22 trường hợp có đất dưới 01 ha và 123 trường hợp có đất sản xuất trên 01 ha. Thời gian tới, sẽ tiến hành niêm yết công khai kết quả này; đồng thời, đề nghị các hộ không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nêu trên, có nhu cầu thì làm đơn để được xem xét, giao đất sản xuất theo diện chính sách an sinh xã hội.

leftcenterrightdel

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đồng chủ trì buổi làm việc 

Đối với 123 trường hợp có đất sản xuất trên 01 ha: có 28 hộ có đất sản xuất từ 01 ha đến dưới 1,5 ha; 45 hộ có đất sản xuất từ 1,5 ha đến dưới 03 ha, 50 hộ có đất sản xuất từ 03 ha trở lên. Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh về tiêu chí xét, giao cấp đất cho các trường hợp không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất (Công văn số 5847/VP-TCD ngày 02/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh) theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCP, UBND huyện Hòn Đất đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện tiến hành rà soát, phân loại đối tượng và niêm yết công khai danh sách đề nghị xét giao đất cho 63 hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Đối với huyện Giang Thành: Năm 2006 và năm 2008, có 46 hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Điều, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành làm đơn khiếu nại đòi lại đất khai hoang và tranh chấp quyền sử dụng đất (gồm 10 hộ khiếu nại đòi lại đất và 36 hộ tranh chấp quyền sử dụng đất).

Kết quả giải quyết: việc 10 hộ khiếu nại đòi lại đất, đã được Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành các quyết định giải quyết ngày 08/5/2009 và ngày 16/9/2009. Nội dung, không thừa nhận việc khiếu nại đòi lại đất của các hộ; các hộ không đồng ý, nhiều lần kéo đến UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương khiếu nại. Qua tiếp công dân, đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quyết định giải quyết khiếu nại đối với các hộ trên là đúng quy định pháp luật; đồng thời, có chủ trương xem xét: Nếu các hộ sinh sống ổn định tại địa phương nhưng không có đất, thiếu đất sản xuất, hiện nay điều kiện cuộc sống khó khăn thì làm đơn xin cấp đất gửi đến UBND xã để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện, có 02 hộ (Võ Văn Rô và Võ Văn Mẫn) được UBND huyện giao cấp đất mỗi hộ 02 ha và đã sản xuất ổn định, chấm dứt khiếu nại; còn lại 08 hộ vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại đến nay.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc 

Đối với 36 hộ tranh chấp quyền sử dụng đất, đã được Tòa án nhân dân các cấp xét xử 25/36 vụ, bản án đã có hiệu lực pháp luật và đã được thi hành án, buộc các hộ giao đất cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 11/36 vụ không khởi kiện ra Tòa án nhưng cùng 25 hộ trên nhiều lần kéo đến UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương khiếu nại. Qua tiếp dân, đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc tranh chấp của các hộ trên đã được Tòa án hai cấp xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật, do đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; đồng thời, có chủ trương: Nếu các hộ có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp thì làm đơn gửi đến UBND xã nơi cư trú để được xem xét theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Đối với huyện U Minh Thượng: Từ năm 2010, có 09 hộ dân tại xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng làm đơn khiếu nại, yêu cầu Nhà nước giao trả đất mà Nhà nước quản lý sử dụng từ năm 1976.

Kết quả giải quyết: Ngày 11/11/2010 và ngày 03/3/2011, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định giải quyết không thừa nhận việc khiếu nại đòi lại đất của 09 hộ. Tuy nhiên, có xem xét: Nếu các hộ có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp, có khó khăn về đất ở thì làm đơn gửi đến UBND huyện U Minh Thượng để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng các hộ vẫn không đồng ý, tiếp tục kéo đến các cơ quan Trung ương khiếu nại.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện theo báo cáo 3293/BC-TTCP ngày 14/12/2016, đối với những vụ việc gặp khó khăn trong công tác giải quyết thì yêu cầu địa phương phối hợp với Cục III rà soát, tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại đông người kéo dài tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Vũ Hồng Chủ tịch UBND tỉnh hoàn toàn thống nhất với ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn; đồng thời, chỉ đạo các sở ban, ngành, lãnh đạo các địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đình Thuyết