Đoàn kiểm tra do một đồng chí là Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện các phòng, ban của Sở. 

Đối tượng kiểm tra là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Trung tâm hành chính công tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

leftcenterrightdel
Đoàn Thanh tra công vụ sẽ kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch; theo thông tin đường dây nóng hoặc đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công vụ, nhiệm vụ, chỉ số cải cách hành chính - công vụ, gắn với công tác thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị, địa phương.

Đình Thuyết